Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Certificate Authority Authorization (CAA) record errors

When you request an SSL certificate from GoDaddy , we will check the DNS of your domain for a CAA (Certificate Authority Authorization) record prior to issuing the certificate. Sometimes, when this CAA check takes place, it will error out even when there is no CAA record in place. When we get an error, there's no way for us to tell whether we can issue a certificate for the affected domain, as there could be CAA records present that forbid issuance, but are not visible because of the error.

Displayed Error Resolution
A DNS CAA record exists for domain(s) coolexample.com which forbids the issuance of this certificate. Contact your DNS provider to have the CAA record removed. Once this is gone, request the certificate again.
SERVFAIL This is typically caused by an outage with your authoritative nameserver. Have your DNS provider check to make sure you have a SOA(start of authority record) set up on each of your nameservers. Once this is fixed, request the certificate again.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.