Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chỉ định phương thức thanh toán thay thế

Bạn có thể chỉ định phương thức thanh toán thay thế để dùng trong trường hợp phương thức thanh toán chính không xử lý giao dịch thành công.

Lưu ý: Bạn sẽ cần thêm phương thức thanh toán phụ trước khi chỉ định đó là phương thức thanh toán thay thế, như dưới đây.

Để chỉ định phương thức thanh toán thay thế

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Cài đặt tài khoản rồi nhấp vào Phương thức thanh toán.
  3. Nhấp vào Sửa bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn đặt làm phương thức thanh toán thay thế.
  4. Bật Phương thực thanh toán thay thế.
  5. Nhấp Lưu.

Để biết thông tin về cách thêm, cập nhật và xóa một phương thức thanh toán, hãy xem Thêm thẻ tín dụng vào tài khoản GoDaddy.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.