Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chặn thời gian trong cuộc hẹn trực tuyến

Chặn ngày/giờ cụ thể trên lịch của bạn để mọi người không thể đặt chỗ vào thời gian đó.

Yêu cầu: Trước tiên, bạn phải đồng bộ hóa cuộc hẹn với lịch cá nhân để chặn thời gian.
 1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý kế bên website bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn Cuộc hẹn > Lịch từ menu.
  lịch cuộc hẹn
 4. Chọn nút menu ở bên trái, rồi chọn Ngày.
  ngày hẹn
 5. Chọn ngày cần chỉnh sửa, rồi nhấp vào nút Chặn thời gian.
  chặn thời gian hẹn
 6. Đặt giờ bắt đầu và giờ kết thúc mà bạn muốn chặn vào ngày đó, rồi nhấp vào Lưu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin