Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Change a customer’s existing appointment or event

Sometimes life happens, and you need to change a customer’s appointment or event time.

Note: You can only change to a different time and date of that type of appointment or repeating event. To change event types, see add a customer to an existing online appointment or event. One-time events can’t be changed to a different time or date, because they only happen once.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. In the Dashboard, go to Appointments > Calendar. You’ll see a list of all the upcoming appointments and events.
 4. Open the customer's booking.
  • If it is a repeating event, select an item to see details about that event. Then select a customer to see the customer’s details.
  • For appointments, select the appointment to see the customer’s details.

  Note: Select the customer’s name to update their name and contact information, or to add notes about the customer.

 5. For appointments and repeating events, select Edit Booking to change appointments to a different time or date.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.