Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Change a delegate's access level

If you granted delegate access to others, you can change their access levels, which lets you control what they can do in your account.

  1. Go to your GoDaddy Delegate Access page. You might be prompted to log in.
  2. In the People who can access my account section, next to the delegate whose access level you want to change, click Edit.
    click edit
  3. Select the new access level, and then click Save.

    Note: To completely remove a delegate from your account, click Remove (under the Save button).

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.