Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Change a page element in WordPress

Modifying an existing page element in WordPress usually requires a plugin or manual customization. When changing elements on your site, you have two options:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Change or remove text, a picture or a link.
  • Change the position of a sidebar.
  • Add, remove or change social media icons to the site.
  • Add, remove or change a newsletter opt-in.
  • Add, remove or change an author box to the blog posts.

Do it yourself


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Add an author box to WordPress posts Basic
Add social media buttons to WordPress Basic
Add a newsletter opt-in in WordPress Basic
Change the layout of a page or post in WordPress Difficult
Add an image to a post or page in WordPress Basic


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.