Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Change a page name

You can change the name of any page on your site.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the page menu, and click the pencil-paper (edit) button.
  Select page and click pencil button
 5. Use the Edit Page fields to update the page.
  Select page and click pencil button
 6. After you make your changes, click Save to close the window.
  Fill in Page Filename

  Note: Use a Page filename that identifies your page's specific purpose or content. (It need not match the Page name.) Keep it to 1-4 words, separating each with a hyphen or underscore. Include the file extension (.html or .php) only if you're migrating from Website Builder version 6.

 7. Click Publish, then click the confirmation window link to see the change live on your site.
  Click link for live view

  Note: To set any page as the Home page, select it in the menu and click .

Next steps

Related Links


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.