Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Change a payment method

Here's how to change the payment method for your products (for example, you want to switch from one credit card to another). The steps are the same whether your product is set to auto-renew or not.

Change your payment methods by contacting a GoDaddy Guide.

Required: To follow these steps, you must have another payment method set up in your account.
 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Renewals & Billing.
 5. In the Billing Details list, select the products that use the payment method you want to change. The description for each product includes the last 4 digits of the card or account for the current payment method.
  view the current payment method for product
 6. Click Update Payment and select the payment method to use with these products.
  select payment method
 7. Click Save. In the Billing Details list, the description now shows the updated payment method.
  view the new payment method for product

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.