Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Change a secondary domain's root folder in Linux Hosting

If you added a secondary domain name to your Linux Hosting account, you can change its root folder at any time.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
  4. In the cPanel Home page, click Domains and then select Addon Domains.
  5. Under Modify Addon Domain, next to the domain you want to change, click the pencil.
  6. Enter a new document root, starting at your home directory, and then click Change. The secondary domain name now displays the index file you uploaded to that folder.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.