Change a theme in WordPress

Changing your WordPress theme enables you to change much about how your website is displayed.

  1. Log in to WordPress.
  2. Install a theme if the theme you want to use has not yet been installed.
  3. From the Appearance menu, click Themes.

    Note: Click GoDaddy Themes to see all GoDaddy themes that have been professionally designed and optimized for your website.

  4. Hover over the theme you wish to activate.
  5. Click Activate.

Your new theme will now be live on your WordPress site.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.