Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Change a TXT record


A TXT (Text) record is an informational record you can use to provide additional information about the named service. You can use a TXT record to include notes about a host, or you can format it to provide technical information to servers. Using the name=value format, where the characters preceding the first = sign are the name and everything after the first = sign is the value, you can enter up to 255 characters.

Note: If your domain is registered at another company, see the Domains registered at another company section below for instructions.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, in the Records section, click the Click pencil icon on existing MX records (pencil icon) next to TXT.
 3. Make any changes to the record, and click Save when finished.

Note: You can create multiple TXT records, but their cumulative lengths cannot exceed 512 characters.

To change a TXT record for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. On the DNS Management page, in the Records section, click the Click pencil icon on existing MX records (pencil icon) next to TXT.
 10. Make any changes to the record, and click Save when finished.

Note: You can create multiple TXT records, but their cumulative lengths cannot exceed 512 characters.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.