Change an email address for another WordPress user

As a WordPress administrator you can change another user's email address. This is helpful if they cannot log into WordPress, or receive the password reset email.

Note: These steps assume you can log in as a WordPress admin user.

  1. Log in to WordPress
  2. Click the Users link on the Admin toolbar
  3. Click on the user you want to update
  4. In the Contact info section, change the email address
  5. Scroll to the bottom of the page and click Update Profile

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.