Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi hình ảnh

Bạn có thể thay đổi hình ảnh trong chiến dịch của mình bất cứ lúc nào.

  1. Nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? )
  2. Trên trang Chiến dịch , ở cuối chiến dịch bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa .
    Nhấp vào Sửa
  3. Trong Thư viện ảnh, nhấp và kéo ảnh lên trên cùng của ảnh hiện có trong mô-đun.
    Nhấp và kéo hình ảnh

    Mẹo: Bên dưới Thư viện ảnh, nhấp vào Tải thêm để xem thêm ảnh.

Xem thêm thông tin