Change audio file using Page Builder in WordPress

Using Page Builder, you have the flexibility to replace an audio file to your site.

 1. Open Page Builder in WordPress.
 2. Hover mouse over the audio file you want to change and click the wrench button.
  click wrench button
 3. Audio Settings dialog box appears.
  dialog box appears
  General Audio Settings
  Audio Type Choose a audio from the Media Library and Link from another source.
  Audio Select an Audio file or Edit Playlist.
  Link Paste url into the Link field .
  Auto Play You can to set the audio to play automatically on your page.
  Loop You can set the audio to continually play on your page.
 4. Make your changes to the audio file, and click Update Audio Playlist, located lower right hand corner.
 5. Click Save.
 6. Click Done located on the top-right corner.
 7. Click Publish Changes. If you do not want these changes to go live yet, click on Save the Changes and Exit option.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.