Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change automatic backup schedule in GoDaddy Pro

You can schedule automatic backups for every website differently. We recommend daily backups for standard WordPress websites that get comments or content updates once a week, weekly backups for static and low-traffic websites, and monthly backups for small websites that rarely change.

Note: Monthly backups are included in free Backup tool, while Weekly and Daily backups are a part of the Premium Backup tool that is free for GoDaddy hosted websites.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Sites in the left sidebar.
  3. Hover over a website and click Backups.
    Open Backups
  4. Click Settings in the upper-right corner.
  5. Click Backup schedule and slide the button to preferred schedule.
  6. Set the Start time and click Save settings.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.