Change comment approval settings in WordPress

You can adjust the automatic comment approval settings in WordPress. This helps to prevent comment spam by ensuring only comments from approved users appear on the site.

 1. Log in to WordPress
 2. Go to Settings > Discussion
 3. Locate the Before a comment appears section
 4. Check or uncheck the box next to the lines:
  • Comment must be manually approved
  • Comment author must have a previously approved comment
 5. Scroll to the bottom of the page, and click Save Changes.
 6. Try to comment without being signed in, to see if the settings have changed.
  • You should receive a message that matches your selection from above.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.