Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Change cPanel Email Passwords

There are two ways to change your cPanel email password, based on whether or not you know your current password:

Know your current password?
No See Resetting....
Yep See Changing....

Change email password through cPanel

If you forgot the password for a cPanel email account, you must be able to log in to cPanel or the GoDaddy customer account to reset it.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Click cPanel Admin.
 5. In the Email section, click Email Accounts or Accounts.
 6. Next to the email account you want to use, click or or Change Password.
 7. Complete the on-screen fields, and then click Change Password.

Change email password through webmail

To change your cPanel email password you must be able to log in to your account (i.e. you know your email account's current password).

 1. Go to http://your domain name/webmail
 2. Log in to your cPanel webmail account.
 3. Click Change Password.
 4. Complete the on-screen fields, and then click Change Password.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.