Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change Email Address Used

The Website Builder contact email address is used for any forms included on your website. Once a user submits a form, the information is sent to the contact email address you specified when you set up your Website Builder account. You can change this email address at any time.

A valid email address must be entered in this field.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
  4. From the Settings menu, select Site.
  5. In the Email Address field, enter the email address you want to use to receive your form submissions.

    Note: The contact form cannot send to Live™, Gmail™, or Hotmail® addresses. You must use an email address associated with your domain.

  6. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.