Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change eTrust EZ Firewall to allow webmail

To utilize all the features of Workspace Webmail, you need to change your firewall security settings to allow pop-ups.

Note: These changes apply specifically to Workspace Webmail and will only allow pop-ups from your email account.

To Change the Settings for eTrust EZ Firewall

  1. Open EZ Firewall.
  2. From the menu on the left, select Privacy.
  3. Click on the Site List tab.
  4. Add http://email.secureserver.net to the list of sites.
  5. Under Cookie Control:3rd Party for each new site, right-click the red X and select Allow.

Note: You must clear your browser's cache and restart your browser for the new settings to take effect.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.