Change image dimensions in WordPress

If you have an image that isn't the desired size, on your page or post, and it must be adjusted.

  1. Click on Pages or Posts depending which you want to edit.
  2. Click the edit under the page or post title.
  3. Click the Add Media button.
  4. Select the image you wish to insert.
  5. Under the Attachment Display Settings on the right, select the desired size from the Size drop-down.
  6. Click the Insert into page button.

You have now updated the size of the image you are working with.

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.