Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Change language for subscribers

GoDaddy Email Marketing uses the Subscriber language settings for all default messages that your subscribers see. This includes unsubscribe instructions, sign up confirmation emails and text in your email footer. Make sure to select the language of your target subscribers!

Note: If you want to change your overall account language for yourself, click the language menu at the very bottom of any GoDaddy Email Marketing page.

  1. Click on the Settings option from the top of your screen.
  2. Select the Language tab, on the right of the Settings page.
  3. Choose your language from the Subscriber language menu.
  4. Click the Save account info button at the bottom of the page, to commit your selection.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.