Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Change module types

After you add a campaign module, you may want to change the type of module — and you can, without losing the content you've already added to an existing module. For example, maybe you want to flip an image on the right side to the left side of a text block.

Image and Text module
  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy account and open Email Marketing. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, at the bottom of the campaign you want to use, click Edit.
    Click Edit
  3. You must be in Edit mode to change modules in your campaign.

  4. The module type name appears at the top center of each module in your campaign. In the example below, the module type name is Text & Image. Click Text & Image, and then choose a new module from the list.
    Click and drag the handle
  5. Click OK.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.