Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Change multiple products

As you add more products into your store, being able to change several at once will save you time. For example, you can change the price, category, and names of multiple products in the same window.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Click the Products tab, then click All Products.
  Click products under the products tab.
 4. Click Quick Edit.
  Click Bulk Edit to make changes.
 5. You have the option of changing each product's name, SKU, visibility, price, sale price, quantity and category for all products in the same screen.
  Fill out information for any many products as you want.
 6. When you're done making changes, click Save.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.