Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change my album blog settings

In your Photo Album account, you can edit any blogs you've added to your Blog Photo list. In this way, you can update a blog address, user name, or password information. You can also delete a blog from the list.

To Edit a Blog in Your Blog Photo List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Settings.
 5. Click the Blog Settings tab.
 6. Click the Edit (pencil) icon next to the Blog address you want to modify.
 7. Update any information you want to change.

  Note: All fields are required.

 8. Click Save.

To Delete a Blog from Your Blog Photo List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click GoDaddy Photo Album Accounts.
 3. Click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Settings.
 5. Click the Blog Settings tab.
 6. Click Delete next to the Blog address you want to modify.
 7. Click Save.

For assistance sending photo blog entries to your blog, see Blogging my album photos.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.