Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change my album's domain name

You can change the domain name visitors use to access your Photo Album at any time.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Photo Album.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Settings.
 5. Go to the Domain Settings tab.
 6. From the Domain Settings area, select one of the following:
  Select an available domain from your account
  Select from a list of domains associated with your account.
  Enter a domain not registered here
  Enter a domain name that you registered in a different account.
  Enter a subdomain for a domain in this account
  Add a subdomain to one of the domains associated with your account.

  Note: If you enter a domain that you registered with another registrar, please update the "A Record" for your domain so it points to the IP address 208.109.80.29. For more information, contact your domain registrar.

 7. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.