Change my blog settings

Looking to change up how your blog looks — or simply give it a new name? Or perhaps you need to update the address for that external blog appearing on your site. All these items can be changed in the blog panel.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Scroll to where the blog appears in your main window, then click anywhere within that section.
  Click anywhere in blog section
 4. When the blog panel opens, you can change the Layout, Accent color, Title and, depending on the chosen layout, the Background Image. (You also can add an Intro to explain your blog's purpose.
  Change your blog settings

  Note: While the Done button appears when you make your first change, you can ignore it and make all your changes before clicking it.

 5. When you're done making changes, click Done to close the panel or click Manage Blog to jump straight to the blog editor where you can edit posts or create new ones.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.