Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change my contact preferences in GoDaddy Pro

You can select the things that you want to be contacted or notified about, including account, special offers and product related information from GoDaddy Pro.

Note: Changing your contact preferences won’t affect any event notifications you’ve already set up.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Home in the left sidebar.
 3. Click your image in the upper-right corner and then click Settings.
  Open settings
 4. Click Privacy Settings.
 5. In the Contact Preferences section, select how would you like to hear from us.
  • Transactional Notifications are critical notifications and updates related to your account and products. These are required to fulfill service obligations (order confirmations, password resets, account-ready notifications, renewals, security notifications) and as such, they can't be deactivated.
  • Account Summary and Updates are account and profile summaries with related information, news and offers to keep you on top of your account and products.
  • Product Information and News are product upgrades, information and newsletters that may interest you.
  • Promotional Offers and Surveys allow you to receive promotional offers and occasional surveys that help us help you by improving products and services that we offer.
 6. Click Save settings. These settings will only affect your GoDaddy Pro account.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.