Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Change my data center

For the best possible website speed, the data center for your Linux Hosting account should be located geographically closest to your primary audience. To change your data center, you purchase a migration, select the new data center, and schedule a migration time as explained here.

Warning: Your website will experience downtime while it's being migrated between data centers. Unfortunately, there is no way to circumvent the downtime.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, in the Settings section, select Server.
  select server
 4. Next to Data center, click Change.
 5. Click Next.
 6. Complete the purchase and click Checkout.
 7. Go back to your account Dashboard, and in the Settings section select Server.
 8. Next to Data center, click Schedule.
 9. Select the data center you want to use, as well as the best time for your site to experience downtime for the migration.
 10. Click Schedule Migration.

We'll email you to confirm your migration when it starts and when it's complete.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.