Change my default view setting

From the Site Settings area in Photo Album, you can customize your view to default to galleries or tags, and you can select to default to the Thumbnail, Filmstrip, Slideshow, or List tab. You can also specify the number of photos that display in the Thumbnail tab. You can view 6, 12, 24, or 48 at a time.

To Change the Number of Photos to Display on the Thumbnails Tab

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click GoDaddy Photo Album.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Settings.
  5. From the Default Group View list, specify whether you want your view to default to your galleries or tags.
  6. From the Default Photo View list, specify whether you want your view to default to the Thumbnail, Filmstrip, or Slideshow tab.
  7. From the View list, select the number of thumbnails you want to display.
  8. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.