Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change my domain

With Website Builder, you can change the domain name associated with your account.

Note: You cannot change the domain name for a free Website Builder account, nor a domain where a SSL (Secure Sockets Layer) certificate has been applied. To upgrade Website Builder, see Upgrading Your Website Builder Plan.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Hover over Settings.
 4. Click Site, and then select one of the following:
  • Select an available domain from your account — Select a domain in your account from the Select Available Domain list.
  • Enter a domain not registered in this account — Enter a domain that isn't in your account, such as one from another registrar.
  • Enter a subdomain for a domain in this account — Create a subdomain for your website, such as site.coolexample.com
 5. Click OK.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.