Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thay đổi thông tin liên hệ miền của tôi

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ cho tên miền của mình bất cứ lúc nào. Mỗi loại liên hệ (người đăng ký, quản trị viên, người phụ trách kỹ thuật và thanh toán) có thể được chỉnh sửa riêng lẻ hoặc cùng lúc. Các bước bạn cần làm sẽ khác nếu miền của bạn đã bật Bảo vệ quyền riêng tư.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Đánh dấu vào ô kế bên (các) miền bạn muốn cập nhật. Hay nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  3. Trong menu phía trên danh sách miền, chọn Quyền sở hữu, rồi chọn Cập nhật liên hệ.
    chọn cập nhật liên hệ
  4. Nhập chi tiết thông tin liên hệ mới của bạn.

    Lưu ý: Để chỉnh sửa thông tin cho từng loại liên hệ, hãy bỏ chọn Sử dụng cho tất cả các loại liên hệ và chọn tab liên hệ thích hợp.

  5. Nhấp vào Lưu sau khi bạn thực hiện cập nhật. Có thể mất tới 48 giờ để thông tin mới của bạn được cập nhật trên cơ sở dữ liệu WHOIS.
Yêu cầu: Nếu bạn cập nhật tổ chức, tên, họ hoặc địa chỉ email của người đăng ký, bạn cần phải phê duyệt những thay đổi đó.

Thông tin thêm