Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change my email account plan

Upgrade or downgrade your Workspace Email account, or switch to an Office 365 from GoDaddy account, anytime you'd like.

How to... If you want to...
Upgrade my email account plan Add more email addresses, storage space or IMAP support.

IMAP support lets you access and change messages across multiple devices. For example, if you read a message in your desktop's email app, it also shows as read on your phone.
Downgrade my email account plan Decrease to only one email address and less storage.
Switch from Workspace email to Office 365 Increase your online mobility and integration with Office 365 from GoDaddy productivity tools.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.