Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Change my email display name

You can change your email display name from your GoDaddy account.

Note: Your display name in GoDaddy Office 365 is the name that displays in the "From" field when you send emails.

  1. Log in to your GoDaddy Email & Office dashboard.
  2. Scroll to Account information and click Edit.
  3. In Display Name, enter the name you want to display.
  4. Click Save.

    Note: Changing your display name can take up to 24 hours to process and display.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.