Change my email display name

You can change your email display name from your GoDaddy account if you have access to that account.

Changing this setting can take up to 24 hours to process and take full effect.

Your display name in Office 365 is the name that will appear in the "From" field when you send emails.

To change your email display name through your GoDaddy account:

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Find Email & Office and click Manage.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. In Display Name, enter the name you want to display.
  5. Click Save changes.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.