Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Change my email display name

Change your Office 365 email display name so your recipients can easily identify you. Your display name shows in the "From" field when you send emails.

Watch a short video of this task farther down the page.

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Manage next to the email address.
    Manage to the right of the email address
  3. In Account information, select Edit.
  4. Enter your preferred Display Name.
    Enter the name you want to display
  5. Select Save. It can take up to 24 hours before your new display name shows on sent messages.

Show me


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.