Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Change my email display name

You can change your email display name from your Email & Office dashboard. Your display name is the name that displays in the "From" field when you send emails.

  1. Sign in to Email & Office dashboard (enter your GoDaddy username and password).
  2. Click Manage to the right of the email address.
    Click manage to the right of the email address
  3. In Display Name, enter the name you want to display.
    In display name enter the name you want to display
  4. Click Save.Processing a new display name can take up to 24 hours before it shows in your email account.

Related step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.