Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Change my GoDaddy account password

You can change your GoDaddy account password after you log in to your account.

  1. Go to your GoDaddy Login & PIN page. You might be prompted to log in.
  2. In the Password section, click Edit.
  3. Enter you Current password. Then, enter a New password and enter it again in the Confirm password box.
  4. Click Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.