Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Change my GoDaddy billing and contact info

To help us keep in touch with you, here's how to keep your billing and contact info up-to-date in your Account Settings page.

Note: We can also show you how to update your credit card expiration date or address.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click this icon in the upper-right corner:
    click person icon
  3. Click Account Settings.
    click account settings
  4. My Profile lists your current account info, including your contact email address. To change any of this information, click Edit, make the changes, and then click Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.