Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Change my page settings

It's simple to change your page background settings — as long as you don't confuse them with your site background settings. Here's the difference: the Site background surrounds the Page background.
Your site's background surrounds the pageBackground button

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click near the edge of any page and click Page Settings in the pop-up window.
  Click the left-side Background button
 5. In the Page Background Settings window, you change these options:
  Page Background Settings
  Width Use the slider to increase or decrease the width of your page, or enter a dimension.
  Height Use the slider to increase or decrease the height of your page, or enter a dimension. You cannot create a page shorter than its content; you'll need to first move some of the content to another page.
  Top position Use the slider to increase or decrease the distance of your Web page from the top of the screen, or enter a dimension.
  Color Click the color picker, and then select the color you want to use.
 6. When you're finished making changes, click Save.

  Note: The change is applied to every page on your site.

 7. Click Publish to update your site online.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.