Change my payee information

Here's how to make changes to your payee information.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Payees.
 5. Next to the Payee account you want to edit, click View/Edit.
 6. Click Edit to make changes to the information on this page, or click Next to go to the next page and make changes.

  Note: If you need help determining which options are right for you, we recommend talking to a business or tax lawyer.

 7. When you're finished making changes, click Next until you see Done.
  done with changes

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.