Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Change my PHP version

Plesk lets you change the PHP settings on a per-domain basis. This means you have to update the settings for each domain on your account if you don't want to use the default version of PHP.

 1. On your Plesk home page, click Hosting Settings next to the domain you want to change PHP settings for.
  1. Bạn chưa đăng nhập Plesk? Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Bên cạnh tài khoản lưu trữ Plesk mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Quản lý
  3. Click Plesk Admin.
  4. Hoàn tất bước 1 kể trên.
 2. In the Web Scripting and Statistics section, select the version of PHP you want to use in the drop-down menu next to PHP Support.
 3. Nhấp vào OK.

This updates the PHP version for that domain. If you want to use this new version for all domains on your Plesk account, you will need to change the settings for all other domains using these instructions.

Các bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.