Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Change my primary payment method

If you have more than one payment method, here's how to change the primary payment method for your products or services. For example, you can switch from one credit card to another one. The steps are the same whether your product is set to auto-renew or not.

Required: To follow these steps, you must have another payment method set up in your account.
  1. Go to your GoDaddy Renewals & Billing page. You might be prompted to log in.
  2. In the Billing Details list, select the products that use the payment method you want to change. The description for each product includes the last 4 digits of the card or account for the current payment method.
    view the current payment method
  3. Click Update Payment and select the payment method you want to use.
    select payment method
  4. Click Save. In the Billing Details list, you can now see the updated payment method.
    view the new payment method

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.