Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Change my Support PIN

Here's how to change your Support PIN, which identifies you as the owner of your account. If you need to contact a GoDaddy Guide, we'll verify your Support PIN.

  1. Go to your GoDaddy Login & PIN page.
  2. Your Current PIN is found in the Support PIN section.
  3. In the Support PIN section, select Edit.
  4. Enter a New Support PIN, and then select Save. Your new PIN must meet the conditions shown.
    Enter a new Support PIN

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.