Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Change my Support PIN

Here's how to change your Support PIN, which identifies you as the owner of your account. If you need to call Support we'll ask you to verify your Support PIN.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Next to PIN, click View.
  Click View to find your PIN

  Your Current PIN appears in the Support PIN section.

 4. In the Support PIN section, click Edit.
 5. Enter a New Support PIN, and then click Save. Your new PIN must meet the conditions shown.
  Enter a new Support PIN

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.