Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Change my theme

As your business grows and changes, so does your website. It may be time for a new theme to change your navigation and logo placement, to highlight your address and phone or switch to a theme that offers a video header (although you don’t want to change too often.)

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website.
 3. Open your Website Editor.
  • In the Dashboard, select Website. Then select Edit Site.
  • Select Edit Website next to your cover photo.
 4. Select Theme
 5. Take note of your current theme name in case you want to change back, or are considering a few different options.
  Screenshot of where to find your current theme name in the Theme menu. It's near Try a new look.
 6. Select Try a new look.
 7. The gallery previews how your site home page looks in every theme option. As soon as you select a theme, that theme is applied.
 8. Make any other edits you’d like to your site such as choosing site colors, changing site fonts or adding sections.
 9. Publish your site to make the changes live to everyone else.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.