Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change my Workspace email password

Learn how to change your Workspace email password from the webmail login page.

Not a Workspace admin? This is the password reset process for you. (I am a Workspace account admin and I want to reset my user's email password.)

Note: This article is specific to changing your Workspace email password, through webmail.
Help for Office 365 passwords
Help for cPanel email passwords
Help for your GoDaddy account password

 1. On the Workspace webmail login page, click I forgot.
  Click the I forgot link
 2. Enter the email address for the email password you want to reset.
 3. Complete the security challenge and click Submit.
  Click Submit
 4. Select how you want to receive your password reset instruction email.
  ALTEXT

  Note: If you do not have a recovery email set, and you do not have access to the Workspace Control Center, then you need to send the email to your account owner or contact the support center.

 5. The password reset instructions are emailed to your email, your recovery email or your account admin.
  ALTEXT

  Note: Password reset emails can take up to 30 minutes to take effect. Once your password reset email is delivered to your recovery email account, follow the instructions to reset your password.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.