Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Change or delete a distribution group

You can edit or delete distribution groups from the Email & Office Dashboard. This lets you change the distribution group name, address, add or remove members, or delete the group entirely.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Microsoft 365 Admin > Distribution Groups.
  Select Distribution Groups from Microsoft 365 Admin menu

Edit a distribution group

 1. Select Pencil Button edit.
 2. Edit the Distribution Group Name, the Distribution Group Address, or both.
  Distribution group name, Marketing Team, and address, marketing@coolexample.com
 3. Turn on the toggle if you want users outside of your organization to send email to this group. Otherwise, turn it off.
 4. Select or clear the check boxes to change members in the group.
 5. When you're done, select Save.

Delete a distribution group

 1. Select Trash Can Button delete.
 2. Make sure you're deleting the correct group, and select Delete.
  Delete distribution group

You can come back to this page to create, edit, or delete other distribution groups.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.