Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Change or delete a distribution group

You can edit or delete distribution groups from the Email & Office Dashboard. This lets you change the distribution group name, address, and add or remove members or delete the group entirely.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Microsoft 365 Admin > Distribution Groups.
  Select Distribution Groups from Admin list

Edit a Distribution Group

 1. Select Edit.
  Select Edit
 2. Edit the Distribution Group Name, the Distribution Group Address or both.
  Edit distribution group name or address
 3. Add or remove members using the check boxes.
 4. When you're done, select Save to keep your changes.
  Add or remove members and click save

Delete a Distribution Group

 1. Select Delete from the distribution group Menu.
  Select Delete
 2. Review that you're deleting the correct distribution group and select Delete.
  Select Distribution Groups from Admin list

You can come back to this page to create, edit or delete other distribution groups.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.