Change or delete website members

Use GoCentral's Members page to update member listings or remove members so they can no longer log in and see your website's members-only pages.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)

  Note: If you're already logged into your site, click Dashboard and skip to Step 3.
  click Dashboard

 2. Click Edit/Edit Site. (If you're using the GoCentral Online Store, click Manage Store.)
 3. Click Members in the top green bar.
  click Members in green bar
 4. In the Members window, click the listing you want to change or delete.
  click any member listing
 5. When the Edit Member window opens, you can:
  • Update the listing's information and click Save.
   after changes, click Save
  • Click Remove member, then click Remove in the confirmation window.
   click Remove member
 6. The Members window reappears with the listings reflecting your changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.