Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Change or reset my Office 365 password

If you've lost or forgotten your Office 365 password, you can change or reset it. Send a password reset email to yourself (using another email address associated with your account), or send a password reset request to the administrator of the account.

If you're the account administrator, change your password directly.

 1. Sign in to Office 365. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. Next to Password, select I forgot.
  Enter your email address and click I forgot
 3. Enter your email address and select Continue.
  Enter your email address and click Continue
 4. Under How do you want to reset your password, select the account you want to send the reset email to.

  Note: If you don't have access to another email account, select the My account administrator option. A password reset request will be sent to the account administrator, who can provide you with a temporary password.

  Send a password reset email
 5. Select Send Email. Within a few minutes, you'll receive a password reset link in the email inbox you specified.
 6. Open the email and select Reset Your Password.
  Click Reset Your Password

  If you haven't set a recovery email in your email account, you won't receive an email password and you will need to sign in to the Email & Office Dashboard to reset it, or contact a GoDaddy Guide.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.