Change page layout using Page Builder in WordPress

You can change the layout of any WordPress page by using the Layout Template module in Page Builder.

 1. Open Page Builder in WordPress.
 2. Click Templates in top right corner.
  click template
 3. From Layout Templates dialog box, choose the template you want use.
  choose a template
 4. Click either Replace Existing Layout or Append New Layout.

  Note: Changing the template will Replace your existing page layout, whereas the Append option will add the new template to the end of your existing layout.

 5. Click Done in top right corner.
 6. Click Publish Changes. If you do not want these changes to go live yet, click on Save the Changes and Exit option.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.