Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Change passwords for cPanel email in my Linux Hosting

There are two ways to change your cPanel email password, based on whether or not you know your current password:

Know your password? See this section below... You still have to know...
Yup I know my cPanel email password and I want to change it No other passwords
No I forgot my cPanel email password, so I need to reset it Your GoDaddy account password

I know my cPanel email password and I want to change it

 1. Go to http://your domain name/webmail and log in to your cPanel webmail account.
 2. In the top right corner, next to LOGOUT click your email address and select Password & Security.
  click password and security
 3. In the Password & Security page, enter a New Password, enter it again in Confirm New Password and then click Save.

I forgot my cPanel email password, so I need to reset it

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Email section, click Email Accounts.
 5. In the cPanel Email Accounts page, next to the email account you want to use, click Manage.
 6. Under Security, enter a New Password and then click Update Email Settings (you might need to scroll down to see it).

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.