Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Change products settings in my Reseller Store plugin


You can change your product settings in the Reseller Store plugin, such as to create a promotion code, edit a domain search bar or change your storefront's currency.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Hover over Reseller Store and select Settings.
  Click Themes
 3. Choose from the following tabs:
  • Setup — check for new products
  • Product Settings — change the cart text, add a redirect to cart and create a promo code
  • Domain Search Settings — change the settings for domain registrations and transfers
  • Localization — set your currency, market and language
 4. Click Save Changes to update your storefront.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.