Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change Proxomitron to allow webmail

To utilize all the features of Workspace Webmail, you will need to change your firewall security settings to allow pop-ups.

To Change the Settings for The Proxomitron

 1. Open Proxomitron.
 2. From the Edit Filters menu, select Web Page.
 3. Disable the following settings in the Web Page filters.
  • Kill pop-up windows
  • Restore pop-ups after a page loads
  • Suppress all JavaScript errors
  • Stop browser window resizing

Note: You must clear your browser's cache and restart your browser for the new settings to take effect.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.