Change row and column settings using Page Builder in WordPress

You can change row and column settings at any time.

 1. Open Page Builder in WordPress.
 2. Hover the mouse over the row to be modified, and the Row Toolbar will appear. toolbar
  Icon Action
  move Move
  settings Settings
  duplicate Duplicate
  remove Remove
 3. Click the Settings icon, and use the following table to make changes to the rows or columns:
  Style Setting Options
  Style Adjustable Width and Height
  Colors Edit Text, Link, Link Hover Color, and Heading Color.
  Background Type None, Color, Photo, or Video.
  Border Type None, Dashed, Dotted, or Double.
 4. Click Save.
 5. Click Done in the top-right corner.
 6. Click Publish Changes. If you do not want the changes to go live yet, click Save the Changes and Exit.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.